Účtovnictvo - ako na to

3. Vyskladnenie tovaru.

Tovar na sklade a v predajniMá dať DalText Suma Text SumaNákup od dodávateľa 100 Vyskladnenie 100 Predaný tovarMá dať DalText Suma Text SumaVyskladnenie 100 4. Výsledok.Účet ziskov a strátMá dať DalText Suma Text SumaNáklady...

8.3 Analytická evidencia

Syntetické účty (klasické, napr. Dodávatelia) sa používajú kvôli prehľadnosti, ale často je zaujímavé aj poznať ich obsah podrobnejšie Preto sa k syntetickým účtom vedie ešte tzv. analytická evidencia. Tá podrobnejšie vyjadruje ten syntetický účet....

8.2.2 Príklad kúpy a následného predaja

Kúpa za 100 a predaj za 150. 1. Nákup za 100.PokladnicaMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok X Platba za tovar 100 Tovar na sklade a v predajniMá dať DalText Suma Text SumaNákup od...

6. Vyskladnenie predaného tovaru.

a) Do účtu “Tovar na sklade a v predajni” do D 10000:Tovar na sklade a v predajniMá dať DalText Suma Text SumaNákup od dodávateľa 10000 Vyskladnenie 10000 Tržby treba upraviť o náklady, ktoré sme...

7. Uzatvorenie účtov.

Účet ziskov a strátMá dať DalText Suma Text SumaPredaný tovar 10000 Tržby 30000Odpisy 5000 Zisk 15000 30000 30000 Konečný účet súvahovýMá dať DalText Suma Text SumaPokladnica 7700 Základné imanie 100000Bankové účty 166900 Bankový úver...

4. Úhrada faktúry od odberateľa na bankový účet.

a) Do účtu “Odberatelia” do D 36900.OdberateliaMá dať DalText Suma Text SumaPredaj tovaru 36900 Úhrada faktúry 36900 b) Do účtu “Bankový účet” do MD 36900.Bankový účetMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok 130000 Úhrada...

c) Vytvorenie účtu “Daň z pridanej hodnoty”

c) Vytvorenie účtu “Daň z pridanej hodnoty” a do MD 2300 (typický príklad účtovania na troch účtoch).Daň z pridanej hodnotyMá dať DalText Suma Text SumaNákup tovaru od dodávateľa 2300 2. Nákup strojového zariadenia od...