Účtovnictvo - ako na to

Doklady – príjmový a výdavkový

Doklady – príjmový a výdavkový Príkazy k úhrade sa neúčtujú, to sa robí až keď príde výpis z účtu. Dodací list – pri preberaní na sklad. 9. Účtová osnova (definícia) je sústava účtov usporiadaná...

Účet ziskov a strát

Účet ziskov a strátMá dať DalText Suma Text SumaPredaný tovar 15000 Tržby za tovar 25000Spotreba energie 2000 Zisk 8000 25000 25000 Všade treba napísať prevod (do každého účtu, z ktorého prevádzame do konečného súvahového)!!!...

8.5 Iné účtovné doklady a knihy

Denník: V denníku sa časovo chronologicky zachytáva každý účtovný prípad. Náležitosti: 1. Poradové číslo2. Dátum3. Číslo dokladu4. Text5. Suma (Sk) MD aj D, SE – syntetická evidencia6. Čísla účtov, na ktoré sa zaúčtuje MD...

Tabuľková predvaha

P. Názov Zač. zostatky Obraty Súčty Zostatkyč. účtu MD D MD D MD D MD D1. Pokladnica 20000 – 25000 15000 45000 15000 30000 –2. Bankový účet 80000 – 0 2000 80000 2000 78000...

Bankový účet

Bankový účetMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok 80000 Základné imanieMá dať DalText Suma Text Suma Začiatočný zostatok 100000 2. Nákup tovaru v hotovosti vo výške 15000.PokladnicaMá dať DalText Suma Text SumaZačiatočný zostatok 20000...

Tovar na sklade a v predajni

Tovar na sklade a v predajniMá dať DalText Suma Text SumaNákup od dodávateľa 15000 3. Faktúra od dodávateľa za spotrebu elektrickej energie vo výške 2000.DodávateliaMá dať DalText Suma Text Suma Spotreba energie 2000 Spotreba...

8.4.1 Príklad tabuľkovej predvahy

Na začiatku účtovného obdobia (ak už účtovná jednotka podniká) netreba robiť súvahu. Ale vždy treba začiatočný účet súvahový. 1. Začiatok účtovného obdobia. Začiatočný účet súvahovýMá dať DalText Suma Text SumaZákladné imanie 100000 Pokladnica 20000...

8.3.1 Súpis analytickej evidencie

Sa väčšinou robí na konci účtovného obdobia. Vyzerá nasledovne (podľa údajov z 8.3): Začiatočný zostatok Obrat ZostatokDodávateľ 1 50000 Dodávateľ 2 30000 Dodávateľ 3 20000 Dodávatelia spolu 100000 8.4 Tabuľková predvaha je formálna kontrola...