Účtovnictvo - ako na to

4.4 Podnik, jeho ciele a funkcie

Podnik je jednotka: • Ekonomická, lebo vytvára materiálne/duchovné statky a/alebo poskytuje služby pre uspokojenie spotrebiteľov• Sociálna, lebo zamestnáva ľudí a stará sa o nich (niekedy 🙂• Finančno-účtovná, lebo svoje ekonomické ciele uskutočňuje rozvážne, plánovite...

4. Základy účtovníctva

4.1 Základné pojmy (dopĺňajú sa postupne) Pohľadávka Keď nám niekto niečo dlhujeZáväzok Vždy keď niekomu niečo dlhujeme 4.2 Význam účtovníctva (Je jasný :-). 4.3 Účtovná jednotka môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje...

3. Vývoj účtovníctva

3.1 Historický Vznikom deľby práce a výmeny tovarov už v prvotno-pospolnej spoločnosti existovala veľmi jednoduchá evidencia, realizovaná rytím do stromov alebo kostí, pričom jednotlivé ryhy symbolizovali nejaké čiastky – v prípade dlžoby mali dlžník...

3.2 U nás

1946 Základná reforma“Jednotná sústava podnikového počtovníctva”-zmiešaná ekonomika, účtovníctvo bolo podriadené daniam1953 “Národohospodárska evidencia”-účtovníctvo sa degradovalo, stratil sa jeho význam pre finančné riadenie, všetko sa riešilo centrálne, úplne zmizlo vnútropodnikové účtovníctvo1966-7 “Jednotná sústava sociálno-ekonomických informácií”-centralistický...

2.4 Skúška a bodovanie

Bodovanie: 1. Seminár = 25b (13 za aktívnu účasť, 12 za testy)2. Písomná skúška = 35b (prevažne praktické veci, predpokladaná dĺžka 60 minút)3. Ústna skúška = 40b (teória, termíny sa určia pre každého osobitne...

2.5 Témy prednášok (cvičení)

1. Účtovný informačný systém, jeho predmet, funkcie a štruktúra. Právna úprava účtovníctva.2. Majetok a jeho zložky.3. Zdroje majetku a ich členenie, inventúra, inventúrny súpis.4. Súvaha, jej obsah, forma druhy, bilančný princíp a z neho...

2.2 Literatúra

2.2.1 Odporúčaná Soukupová: ÚčtovníctvoNR SR: Zákon o účtovníctve 563/91, platný od 1.1.92, v plnom znení od 1.1.93Máziková: Zbierka neriešených príkladov z účtovníctva 2.2.2 Iná ??: Účtovné osnovy a postupy účtovania pre podnikateľov (94)Kolektív: Nové...

1.1.7 Koniec alebo …

Želám vám veľa úspechov pri štúdiu a dúfam, že tieto texty vám k nim dopomôžu – každopádne by mi to urobilo veľkú radosť. S učením to radšej ale nepreháňajte, veď na EU ani väčšinou...

1.1.5 Technické informácie alebo Fuck off Microsoft

Ako som už spomínal, všetky tieto texty píšem v editore Word firmy Microsoft (sux), konkrétne vo verzii 7.0 (for Windows95). Microsoft tvrdí, že používa rovnaký formát súboru ako predošlý, čiže Word 6.0, ale ako...