Účtovnictvo - ako na to

Súvaha č.3 (stále z pôvodnej)

Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade 20000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty 30000Peniaze v hotovosti- pokladnica 8000Ceniny 2000Strata 60000 Základné imanie 100000Dodávatelia 200000Bankový úver (iba použitá časť) 140000Zamestnanci 60000 +60000...

Súvaha č.4

Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade 20000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty 30000Peniaze v hotovosti- pokladnica 8000Ceniny 2000Pohľadávky 240000 Základné imanie 100000Dodávatelia 200000Bankový úver (iba použitá časť) 140000Zisk 240000 +240000...

Súvaha č.2

Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade -10000 10000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty 30000Peniaze v hotovosti- pokladnica 8000Ceniny 2000Strata 10000 Základné imanie 100000Dodávatelia 200000Bankový úver (iba použitá časť) 140000 440000...

7.1.2 Príklad hospodárskych operácií pôsobivých

Súvaha č.1Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade 20000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty 30000Peniaze v hotovosti- pokladnica 8000Ceniny 2000 Základné imanie 100000Dodávatelia 200000Bankový úver (iba použitá časť) 140000 440000 440000...

1. Spoločnosť nakúpila od dodávateľa pracie prášky za 80000.

1. Spoločnosť nakúpila od dodávateľa pracie prášky za 80000. Prevzala ich na sklad a faktúru zatiaľ neuhradila. (Obojstranný prírastok)Súvaha č.2Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade 20000Tovar na sklade a v predajni +80000...

2. Úhrada časti faktúry dodávateľovi

2. Úhrada časti faktúry dodávateľovi za už dodaný tovar z bankového účtu vo výške 50000. (Obojstranný úbytok)Súvaha č.3Aktíva PasívaStroje, prístroje a zariadenia 200000Materiál na sklade 20000Tovar na sklade a v predajni 180000Bankové účty -50000...

7.1.1 Príklad nepôsobivých hospodárskych operácií

Obchodná spoločnosť PLUS s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom čistiacich prostriedkov. Na začiatku účtovného obdobia mala nasledovný stav majetku a zdrojov (spoločnosti bolo oznámené, že banka jej poskytla úver vo výške 400000):Súvaha č.1Aktíva PasívaStroje, prístroje...

7. Súvaha v pohybe

Súvaha má statický charakter – vykazuje stav k určitému konkrétnemu dňu. Cieľom a predmetom účtovníctva je ale zachytávať zmeny. K zmene majetku a zdrojov dochádza pri hospodárskych operáciách/obchodných prípadoch. Hospodárska operácie, ktorá je predmetom...

7.1 Hospodárske operácie

Sa delia na: 1. Nepôsobivé (nemajú vplyv na zmenu vlastného imania, nemenia náklady ani výnosy, t.j. žiaden hospodársky výsledok): A = aktíva, P = pasíva:a) +A +P Obojstranný prírastokb) -A -P Obojstranný úbytokc) -A...