Účtovnictvo - ako na to

Takže k veci:

1. Ak sa vám niečo na týchto textoch nepáči, pokojne si to upravte (pokiaľ nepôjde o vymazanie stôp po autorovi, čiže mne), ale kvôli bodu 2 si ponechajte si aj originály.2. Ak poznáte niekoho,...

Začal som písať v MS Word-e – je

• Začal som písať v MS Word-e – je to síce poriadne shitný editor, ako väčšina vecí od Microsoftu, ale bohužiaľ je najrozšírenejší. To spôsobilo aj tú zmenu vo výzore a najmä dĺžke týchto...

Napriek horeuvedeným skutočnostiam sa môj názor na

Napriek horeuvedeným skutočnostiam sa môj názor na písíčká vôbec nezmenil. Stále ich považujem za riadny odpad, tým skôr, že som teraz nútený s nimi robiť viac ako v minulosti. O Windowsoch sa radšej ani...

9. Účtová osnova 31

9.1 Princípy dodržované pri zostavení účtovej osnovy 329.1.1 Princíp uzávierkového hľadiska 329.1.2 Brutto princíp sledovania nákladov a výnosov 339.1.3 Princíp sledovania a vyčíslenia hospodárskeho výsledku podľa jednotlivých činností 339.1.4 Princíp členenia majetku a záväzkov...

7. Súvaha v pohybe 17

7. Súvaha v pohybe 177.1 Hospodárske operácie 177.1.1 Príklad nepôsobivých hospodárskych operácií 177.1.2 Príklad hospodárskych operácií pôsobivých 187.2 Zisťovanie hospodárskeho výsledku 208. Účet ako prameň ekonomických informácií 218.1 Jednoduchý účtovný zápis 218.1.1 Začiatočný účet...

4.6 Účtový informačný systém 9

4.6 Účtový informačný systém 94.6.1 Účtovné obdobie 94.6.2 Finančné účtovníctvo 94.6.3 Nákladové (vnútropodnikové) účtovníctvo 104.6.4 Manažérske účtovníctvo 104.6.5 Funkcie účtovného informačného systému 104.7 Účtovné systémy u nás 114.7.1 Zákon o účtovníctve 115. Majetok 115.1...

2. Predmet Účtovníctvo 5

2. Predmet Účtovníctvo 52.1 Prednášajúca 52.2 Literatúra 62.2.1 Odporúčaná 62.2.2 Iná 62.3 Použité zdroje 62.3.1 Špeciálne thanx 62.4 Skúška a bodovanie 62.5 Témy prednášok (cvičení) 73. Vývoj účtovníctva 73.1 Historický 73.2 U nás 74....

Účtovníctvo

Posledná úprava: 03.12.96 17:31 (Nedokončená)(C) 1996 Peter Valach Aktuálna informácia:Nechcem to pripomínať, ale skúšky sa blížia – pozri 2.4. Okrem toho je Word poriadne j… sprostý editor. Obsah1.Úvod1.1 Copyright 31.1.1 Úvod do deja alebo...

PRINCÍP PODVOJNOSTI ÚČTOVANIA

MD 701 – Začiatočný účet súvahový D Pasíva ZS Aktíva ZS MD Aktíva D MD Pasíva D ZS ZS Prevod zostatku Prevod zostatku aktív pasív MD 702 – Konečný účet súvahový D Prevod zostatku...

Účtovné triedy – 0-9

Účtovné triedy – 0-9Účtovné skupiny – 01 – 9XÚčty majú trojmiestne číslo podľa účtovnej triedy, skupiny a príslušný účet.V účtovnej osnove máme: – súvahové účty – aktívne, pasívne– výsledkové účty – nákladové, výnosové– kalkulačné...